„Umreži se“ je online platforma razvijena sa ciljem da unapredi kompetencije vaspitača i saradnika za uspešnu primenu Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u PU „Radosno detinjstvo“, koja obuhvata 16500 dece.

  • Setup platforme
  • Resursni centar
  • Forum
  • Video obuke
  • SERVER
  • Održavanje servera i platforme
  • Podrška