Blog informativnog karaktera sa ciljem informisalja o događajima i dešavanjima kako Bosni i Hercegovini tako i u svijetu, a sve sa ciljem boljeg informisanja.

  • Izrada sajta
  • Osnovni SEO
  • Hosting
  • Održavanje