Jedan od vodećih servisa za ugradnju i servis auto gas uređaja u vozila u Novom Sadu i okolini.
U servisu se može izvršiti ugradnja AC i Lovato gasnih uređaja, priprema za re-atest kao i sam atest ili re-atest sa Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu.

  • Redizajn sajta
  • Osnovni SEO
  • Hosting